Permittering eller fortsatt forskning og utvikling?

Kjære Torbjørn - hjelp meg å prioritere!

Permittering eller fortsatt forskning og utvikling? 

Akkurat det er nå det store spørsmålet for Datek, som i et vanlig år investerer 15-20 % av omsetningen i forskning og utvikling. Nå har regjeringen stengt Norge og tidene er usikre. Ingen aner hvor lang tid det tar før samfunnet er tilbake til normale tilstander. Skal Datek også måtte dra i nødbremsen – eller fortsette produktutviklingen? Økt finansieringsandel via støtteordningene fra Norges Forskningsråd gjennom denne krevende perioden ville gjøre valget enklere for Datek. Torbjørn, du var næringsminister da vi fikk tildelt BIA og SkatteFUNN – forskningsmidlene i 2018 og kjenner HyperSension-prosjektet vårt – hjelp meg å prioritere!

I juni 2019 var du og Erna i Lillestrøm og spurte oss bedriftsledere om hva vi mente regjeringen kunne bidra med for å hjelpe SMB-bedrifter. Lite visste vi da om korona-viruset sine herjinger. I Datek har vi siden den tid kommet mye lenger med vårt HyperSension-prosjekt. Vi utvikler en blodtrykksmåler for å kontrollere blodtrykket for verdens 1,1 milliarder mennesker med høyt blodtrykk. Dette er et stort prosjekt i samarbeid med OUS, SINTEF og Sandefjord Helsepark. Vi har lovende data fra kliniske studier og vi har interesse fra hele verden for det kommende produktet vårt.

Fremdeles gjenstår det mye forskning og utvikling før et godkjent produkt kan være på markedet. Korona-viruset har naturlig nok prioritet på sykehusene nå. Det gjør at utviklingen av produktet kan ta lengre tid og at kostnadene kan bli høyere enn forutsatt. Det er kjent at ubehandlet høyt blodtrykk kalles «the silent killer» og tar livet av flere pasienter enn noen annen enkeltsykdom.

Vi ber ikke om spesialløsninger for Datek eller for utvikling av helseprodukter, men etterlyser en ordning der alle bedrifter som jobber med forskning og utvikling kan få litt mer hjelp fra staten. Eksisterende prosjekter bør få tilført ekstra kapital for at ikke morgendagens løsninger stoppes. Jeg foreslår at dere dobler tilskuddssatsen til SkatteFUNN fra 19 % til 38 % for utvikling gjort i 2020. Dere har vært veldig effektive med tiltak fra Regjeringen i det siste, og med de nye fullmaktslovene burde det for dere være mulig å avgjøre dette i løpet av noen timer eller dager.

Spørsmålet mitt til deg Torbjørn er altså – permittering eller fortsatt forskning og utvikling?

Hilsen Tom