Styrking av ledelsen i Datek

Fra Fintech til norsk ledende IoT-selskap - Tom Scharning er utnevnt som ny administrerende direktør.

Ambisiøse mål for fremtiden

Tom Scharning er utnevnt som ny administrerende direktør for Datek Wireless AS. Han overtar for Espen Westgaard som trer inn i en operativ rolle som teknisk leder i selskapet.

Datek har et ambisiøst mål for fremtiden – vi skal bli best i Norden innen IoT. Et steg i denne strategien ble tatt tidligere i år da selskapet inngikk avtale om oppkjøp av produktutviklings-selskapet Informasjonskontroll. Videre realisering av visjonen krever mye av selskapets ledelse fremover, med hensyn til strategisk utvikling, kommersialisering og finansiell utvikling.

Lang fartstid i Datek

«Som nåværende daglig leder er jeg overbevist om at vi har funnet en veldig bra løsning for selskapet. Jeg ser frem til en ny rolle der jeg kan bruke all min kraft på utvikling av produkter og teknologi innen smarte byer, smarte hjem og velferdsteknologi. At det nå blir Tom som tar over som daglig leder gjør meg trygg på at både selskapet, folkene og kulturen vil ivaretas.» sier Espen Westgaard, nåværende daglig leder i Datek Wireless AS.

Tom kommer fra en stilling som direktør i Nets med ansvar for digitalisering og betalingsløsninger i Norge. Han har lang erfaring som kommersiell leder av teknologivirksomheter i Norge og utlandet. Tom er godt kjent med Datek etter 20 år i styret, hvorav 17 av de som styreleder.

«Jeg kjenner Datek godt fra styrearbeid gjennom mange år. Teknologien og kompetansen i selskapet er unik og markedet etterspør denne kompetansen. Jeg gleder meg til å bidra til at vi kan kapitalisere på denne kompetansen til glede for kunder, samarbeidspartnere og aksjonærer.» sier Tom Scharning, påtroppende administrerende direktør i Datek Wireless AS.

Tom starter i Datek senest 1. oktober og vil samtidig tre ut av rollen som styreleder. Freddy Haraldsen, mannen bak e-Faktura, med lang og betydelig karriere innen telecom og finans er foreslått som ny styreleder i Datek.

Espen Westgaard og Tom Scharning
Espen Westgaard og Tom Scharning