Vi satser på Haugalandet

I fjor sommer annonserte vi opprettelse av Datek Next på Haugalandet. Nå er de første utviklerne på plass, og avdelingen sitter samlokalisert med Haugaland Krafts utviklingsavdeling i Kraftgården i Haugesund.


Skal sette Haugalandet på kartet som en smart region

I oppstartsfasen vil Datek Next i hovedsak bidra til å dekke Haugaland Krafts behov for ekstern kapasitet og kompetanse innenfor systemutvikling og IoT, men vi har et klart mål om å jobbe med prosjekter også for andre bedrifter i regionen. Datek Next har nylig blitt medlem i Næringsforeningen Haugalandet for å bygge nettverk og bidra aktivt inn i regionsutviklingen.

Vi er veldig fornøyde med endelig å være på plass i Haugesund. Haugalandet er en spennende region med en rekke selskaper som jobber med banebrytende teknologier. Gjennom denne satsingen håper vi å kunne bidra med vår kompetanse og kapasitet til flere av disse, sier daglig leder i Datek Next, Per Berg.

Fra venstre: Jon Erik Ullvang, Sissel Mannsåker og Per Berg.

At Datek Next etablerer seg i Haugesund ser vi på som et viktig tilskudd til næringslivet i regionen. Haugaland Kraft vil få en sterk støttespiller til vår egen satsing innen IoT, smarte hjem, bygder og byer. Den tunge kompetansen og lange erfaringen med å lage smarte tjenester for det offentlige, bedrifter og for privatmarkedet håper vi vil få kommuner og lokalt næringsliv til virkelig å utnytte potensialet i IoT og sette vår egen region på kartet som en fremtidsrettet og smart region, sier direktør for utvikling og digitalisering i Haugaland Kraft, Stein Inge Morisbak.

Erfarne utviklere på plass – skal ansette flere

Den første utvikleren i den nyopprettete avdelingen i Haugesund var Jon Erik Ullvang som startet opp 1. februar i år i stillingen som systemutvikler.

Det er spennende og ikke minst veldig gøy å få være med i startfasen av satsingen i Haugesund. Jeg har blitt godt tatt imot og er allerede i gang med flere prosjekter i samarbeid med utviklingsavdelingen i Haugaland Kraft, forteller Jon Erik som flyttet fra Horten og hjem til Haugesund.

I starten av mai hadde Haugesunds-avdelingen gleden av å ønske Sissel Johnsen Mannsåker velkommen. Hun er en erfaren utvikler og ser fram til spennende oppgaver med Dateks IoT-produkter og løsninger, nå først for Haugaland Kraft og på sikt også for andre kunder.

Rekrutteringsprosessen i Haugesund fortsetter, og det er et mål å vokse betydelig i tiden som kommer.