View_image

CargoNet - Flåtestyring og kundeinformasjon

I forbindelse med gods-transport hadde CargoNet behov for å kunne informere sine kunder om gods-transporter de hadde med tog. Spesielt viktig var det for CargoNet å kunne informere sine kunder om forsinkelser, slik at de ikke møtte på lossested for å hente gods som ikke var klart for avhenting – noe som førte til opphopning av lastebiler som skulle hente varer, som igjen førte til ytterlig forsinkelser.

Løsningen ble å installere en datafangstenhet i hvert lokomotiv og overføre posisjonsdata med fast intervall. Ved å sammenligne posisjon og klokkeslett med rutetabell beregnes det hvordan toget ligger an i forhold til ruteplan. Systemet har også informasjon om alle transporter med togene og kunder varsles om ny forventet ankomsttid ved forinkelse. Kundene har også mulighet til å gå inn på systemet og se status for alle sine transporter.

Under prosjektets gang så en at systemet også kunne brukes i forbindelse med vedlikeholds-planlegging og for å utnytte materiellet bedre. GPS i lokomotivene blir derfor også benyttet som kilometerteller og informasjonen overføres til en sentral server. På denne måten vet planleggere og verkstedpersonalet til enhver tid hvor materiellet befinner seg, og hvor langt det har kjørt siden siste vedlikehold. Dette er en stor forbedring i forhold til tidligere manuelle rutiner som gjør at materiellet kan utnyttes langt bedre enn tidligere.

GodsTog PosisjoneringsSystem (GTPS) ble levert i 1998 og benyttet SMS for kommunikasjon mellom server og lokomotiv. I 2010 ble systemet oppgradert med nye terminaler og tok i bruk GPRS til kommunikasjon. Kostnadsdifferansen mellom SMS og GPRS som kommunikasjonsbærer nedbetaler oppgraderingen av systemet på mindre enn 3 år.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .