View_image

Produkter for smarthus og kjøretøy

I de kommende månedene vil Datek bidra i utviklingen av produkter for smarthus og kjøretøy. Dette innebærer at vi viderefører kompetansen fra avanserte M2M-systemer mot store selskaper til produkter for konsumentmarkedet.


Datek har gjennom mange år opparbeidet seg kompetanse innen komplekse systemer for kommunikasjon (avlesning og styring) av utstyr i felt. Teknologien og markedet er nå modent for mer standardiserte produkter. I samarbeid med flere partnere viderefører vi nå teknologien og løsningene vi har opparbeidet de siste 15 årene til spennende produkter for konsumentmarkedet.

Mer informasjon om satsningen kommer fremover.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .