Support

For supporthenvendelser, ring vårt sentralbord på telefon 920 38000, eller send en e-post til

Kommunikasjon og oppfølging

Alle kunder med krav på support får tilgang til en kundeportal der de kan legge inn forslag til endinger og rapportere avvik. Disse henvendelsene blir så tatt hånd om i vårt interne saksbehandlingssystem, JIRA. Fremdrift i sakene meldes tilbake i kundeportalen slik at kunden er informert og kan følge opp saken.

Ønsker du mer informasjon? Send oss en melding .